Brekke Energi og Kraft
"Energi for framtida"
Brekke Energi og Kraft

Vatn til vatn varmepumpe

Væske til vatn varmepumpene frå Brekke Energi og Kraft har turtalls regulert kompressor(inverter), dette medfører færre start/stopp av kompressor og best driftsøkonomi

Kvifor vatn til vatn?

vatn til vatnEi vatn til vatn varmepumpe vil være aktuell når ein satsar på vassbåren varme, investeringane er store. Aktuellt i forbindelse med nybygg og ved utskifting av olje eller elektriske fyrte radiatoranlegg. Energikilde kan være Fjordvarme, borehol eller sløyfer i sjø/vatn/jord. Det er verdt å merke seg at ved bruk av eksisterande radiatoranlegg så kan det måtte monterast vifteradiatorar i kjerneområde av hus, erstattar eksisterande høgtemperaturradiatorar.
Brukartips - vatn til vatn varmepumpe
Fjordvarme på Nordfjordeid

Forskjellige modellar for ulike behov

Det vert levert modellar for oppvarming av golvvarmesystem og radiatoranlegg, i tillegg er også varmtvatn til forbruk inkludert i varmesystemet.
Dimensjonering - Kva størrelse skal det være på varmepumpa?
Informasjon om væske-vatn varmepumpe med inverter

Omtrent 55% av energibruken i eineboligar går til oppvarming. I tillegg går omtrent 15% av energibruken til oppvarming av vatn.

" Enova "

Kva skal vektleggast før installasjon?

Tenk langsiktig og planlegg nøye.

 • Lang levetid for installasjon
 • Eige teknisk rom, lett å kome til
 • Sløyfe i golv / Vifteradiator / Radiator
 • Reguleringssystem - Uteregulert, Inneregulert
 • Fokuser på varmedistrubusjon, best med lavtemperert
 • 5 grader høgare turtemperatur aukar energiforbruk med 12%
 • Skal varmtvasstilbereding inkluderast
 • Brukast til oppvarming og/eller kjøling
 • Lyd/vibrasjonar frå varmepumpe

ENERGI LINKAR


VARMEPUMPE FAKTA

 • Aukar energi 3 til 5 gongar
 • Gjev stabil og god varme
 • Reduserer varmekostnadar
 • Reduserer klimautslepp

TA KONTAKT MED

Brekke Energi og Kraft
Tverrgata 4
6770 NORDFJORDEID

Telefon: 474 17 745
E-Post: beok@online.no

BESTILL BEFARING

BESTILL SERVICE

ENERGIBEREKNING

logo

© 2006 Brekke Energi og Kraft

novap