Brekke Energi og Kraft
"Energi for framtida"
Brekke Energi og Kraft

ENERGIBEREKNING

Skal ein investere i varmepumper av typane luft/vatn og vatn/vatn kan det være greitt og sjå kva som kan sparast. Eksempel energiberekning
Fyll inn - eller henvend deg direkte på E-post til - beok@online.no

FYLL INN OG SEND 1. For å energiberekne huset trengs byggeår
2. Grunnflate i m2
3. Antal etasjar
4. Type hus? Tre / Betong / Tre&Betong
5. Kor stort er oppvarma areal i m2?
6. Skriv inn tjukkelse av isolering i cm
7. Omtrentleg vindusareal i prosent av veggareal
8. Har huset ventilasjon? Ingen/Kun avtrekk/Balansert
9. Forbruk av ved kvart år i m3
10. Forbruk av parafin/olje kvart år i liter
11. Forbruk av straum kvart år i kilowatt timar
12. Type varmepumpe? luft/vatn - vatn/vatn
13. Kor stort er varmtvassforbruk? Lite/Middels/Stort
14. Vassboren varme i golv eller radiator

Navn
Adresse
Postnr/stad
Telefon

Utfyllande informasjon

service

ENERGI LINKAR


VARMEPUMPE FAKTA

  • Aukar energi 3 til 5 gongar
  • Gjev stabil og god varme
  • Reduserer varmekostnadar
  • Reduserer klimautslepp

TA KONTAKT MED

Brekke Energi og Kraft
Tverrgata 4
6770 NORDFJORDEID

Telefon: 474 17 745
E-Post: beok@online.no

BESTILL BEFARING

BESTILL SERVICE

logo

© 2006 Brekke Energi og Kraft