Brekke Energi og Kraft
"Energi for framtida"
Brekke Energi og Kraft

Energiberekning Kva kan du spare?

Eksempel Energiberekning

Energiberekning - gjev deg oversikt;

  • Kva kan sparast
  • Når er investeringane tilbakebetalt
  • Likevektstemperatur
  • Energidekningsgrad

ENØK LINKAR


ENØK TIPS

  • Sparedusj halverer forbruk
  • Lavenergipærer i kalde rom
  • Slå av lys i ubrukte rom
  • Ur på motorvarmar maks 2 t

TA KONTAKT MED

Brekke Energi og Kraft
Tverrgata 4
6770 NORDFJORDEID

Telefon: 57 86 11 99
Mobil tlf: 47 41 77 45
E-Post: beok@online.no

BESTILL BEFARING

BESTILL SERVICE

ENERGIBEREKNING

logo

© 2006 Brekke Energi og Kraft