Brekke Energi og Kraft
"Energi for framtida"
Brekke Energi og Kraft

Energirådgjeving og ENØK

Brekke Energi og Kraft gjer vurderingar for å lokalisere energisparing. Det kan være frå lite kostnadskrevande tiltak til meir omfattande utbetringar, tiltaka skal alikevel være furnuftige og investeringane bør stå i forhald til utbyte. Termisk masse (eit materiale si evne til å avgje og halde på energi) er viktig for å halde ein jamn temperatur.

Kvifor energisparing?

LYS Ein kan lett redusere energibruk ved å være litt bevisst på kva ein gjer. Mange daglege rutinar gjentek seg utan at kostnadar vert vurdert. Lys brenn unødig, fjernsyn står på, ein skyll tallerkar og bestikk i varmt vatn, dører og vindu står opne. Sparer ein på energibruken no, så har ein å gå på seinare.
Kva rekk 1 kWh til?
ENERGIBEREKNING

Investeringar

Ein del av tiltaka (slå av lys og apparat som ikkje er i bruk) kostar ikkje noko, og er med å redusere utgiftene omgåande. Andre er rimelege (sparedusj, tettelister) og fort inntent.

Arbeid lagt i det håplause er forgjeves, - sjølv etter hundre forsøk og mykje energi får ein ikkje kråka til å snakke som ei papegøye.

" Gammalindisk "

Kva tiltak startar ein med?

Hugs at dei enkle små tiltaka kun krev eigeninnsats.

  • Monter sparedusj, halver varmtvassforbruk ved dusjing
  • Juster flatskjerm - forbruk kan halverast og bilde blir betre
  • Er huset tomt nokre dagar, senk temperaturen til 16 grader
  • Monter gode tettelister på trekkfulle dører og vindu
  • Etterisoler mot kaldt loft
  • Etterisoler mot kald kjellar

ENØK LINKAR


ENØK TIPS

  • Sparedusj halverer forbruk
  • Lavenergipærer i kalde rom
  • Slå av lys i ubrukte rom
  • Ur på motorvarmar maks 2 t

TA KONTAKT MED

Brekke Energi og Kraft
Tverrgata 4
6770 NORDFJORDEID

Telefon: 474 17 745
E-Post: beok@online.no

logo

© 2006 Brekke Energi og Kraft