Brekke Energi og Kraft
"Energi for framtida"
Brekke Energi og Kraft

Luft til vatn varmepumpe

Luft til vatn varmepumpene frå Brekke Energi og Kraft er kvalitetsvarmepumper frå Panasonic. Når det vert levert ei luft til vatn varmepumpe kan Brekke Energi og Kraft om ønskjeleg utføre tilleggsisolering.

Kvifor luft til vatn?

luft til vatnEi luft til vatn varmepumpe vil være aktuell når ein satsar på vassbåren varme, investeringane er store. Aktuellt i forbindelse med nybygg og ved utskifting av olje eller elektriske fyrte radiatoranlegg. Det er verdt å merke seg at ved bruk av eksisterande radiatoranlegg så kan det måtte monterast inn vifteradiatorar i kjerneområde av hus. Unntaket er om ein vel Altherma HT(HøgTemperatur), som kan levere 80 grader til varmeanlegg.
Brukartips - Luft til vatn varmepumpe
Dimensjonering - Kva størrelse skal det være på varmepumpa?

Krav om sertifisering frå 1 september 2013

F-gass forordning No. 842/2006, vart innført 6 mai 2010. Frå 4 juli 2011 vart det innført sertifiseringskrav, vidare er det frå 1 september 2013 kunn F-gass sertifiserte bedrifter med sertifisert personell som kan montere/demontere varmepumper, alt arbeid på varmepumper utan sertifisering er ulovlig.

Forskjellige maskiner for ulike behov

Følgjande modellar frå Panasonic vert levert;
Panasonic lågenergi -WH-UD03/5HE5-1 - Garantert drift til -20 grader
Panasonic små -WH-UD07/9HE5-1 - Garantert drift til -20 grader
Panasonic store -WH-UD12/14/16HE5 - Garantert drift til -20 grader
Panasonic T-Cap -WH-UX09/12HE5 - Leverer same effekt v/-20 grader
Panasonic HT -WH-UH09/12FE5 - Garantert drift til -20 grader

K & L GENERASJON FRÅ MAI 2023

Varmepumpa bør ikkje dimensjonerast for å ta all oppvarming. Fyringstoppane skal supplerast med annan varme. Om varmepumpa er dimensjonert for toppane vert driftsøkonomien dårlegare.

" Siv.Ing. Jørn Stene, SINTEF "

Kva skal vektleggast før installasjon?

Estetikk ute og inne er viktig, hugs gode naboar.

 • Fokuser på varmedistrubusjon, best med lavtemperert
 • 5 grader høgare turtemperatur aukar energiforbruk med 12%
 • Styring av varmeanlegg, dei fleste innedelar har dette innebygt
 • Skal varmtvasstilbereding inkluderast
 • Brukast til oppvarming og/eller kjøling
 • Trekkfølelse frå eventuelle vifteradiatorar
 • Støy frå utedel, lyd frå luft i bevegelse
 • Store luftmengder, frå 1000 til 3000 kubikk i timen

ENERGI LINKAR


VARMEPUMPE FAKTA

 • Aukar energi 3 til 5 gongar
 • Gjev stabil og god varme
 • Reduserer varmekostnadar
 • Reduserer klimautslepp

TA KONTAKT MED

Brekke Energi og Kraft
Tverrgata 4
6770 NORDFJORDEID

Telefon: 474 17 745
E-Post: beok@online.no

BESTILL BEFARING

BESTILL SERVICE

ENERGIBEREKNING

logo

© 2006 Brekke Energi og Kraft

novap

Panasonic

Nordic

fgass