Brekke Energi og Kraft
"Energi for framtida"
Brekke Energi og Kraft

BESTILLING AV SERVICE

Som eit minimum bør det utførast vedlikehald av fagfolk på varmepumpa kvart tredje år. Det er viktig å rense varmevekslar i innedel, varmevekslar i utedel treng og rens, normalt med større interval enn i innedel. Ein sjekk av oppheng/demping/innfesting/rør/kablar er og å anbefale. Ein kan i tillegg få målt og registrert maksimal varmeleveranse frå varmepumpa.
Fyll inn - eller henvend deg direkte på E-post til - beok@online.no

FYLL INN OG SEND 1. Rens av varmevekslar i innedel - Ja / Nei
2. Rens av varmevekslar i utedel - Ja / Nei
3. Kontroll av oppheng/feste/rør/kablar - Ja / Nei
4. Effektmåling av varmepumpe - Ja / Nei
5. Service ønska utført - dato

Kundar av Brekke Energi og Kraft fyller ikkje inn punkt 6, 7, 8 og 9.
6. Produsent av varmepumpe
7. Modellbeteikning
8. Driftsett - år / månad
9. Sist utført service - år / månad

Navn
Adresse
Postnr/stad
Telefon

Utfyllande informasjon

service

ENERGI LINKAR


VARMEPUMPE FAKTA

  • Aukar energi 3 til 5 gongar
  • Gjev stabil og god varme
  • Reduserer varmekostnadar
  • Reduserer klimautslepp

TA KONTAKT MED

Brekke Energi og Kraft
Tverrgata 4
6770 NORDFJORDEID

Telefon: 474 17 745
E-Post: beok@online.no

BESTILL BEFARING

ENERGIBEREKNING

logo

© 2006 Brekke Energi og Kraft