Brekke Energi og Kraft
"Energi for framtida"
Brekke Energi og Kraft

Panasonic T-Cap - same effekt v/-20

Panasonic T-CapFULL VARME EFFEKT NED TIL -20 GRADER

 • Varmepumpe leverer same varme ved -20 grader som ved +7
 • Anerkjend og solid varmepumpeteknologi
 • Kuldemedie R410A frå utedel til varmevekslar inne
 • Kuldemedie vert veksla inne til varmevekslar for varmesystem
 • Maksimal turtemperatur på 60 grader
 • Ekspansjonskar, sirkulasjonspumpe og tilskotselement i innedel
 • Kurvestyring etter utetemperatur eller fast temperatur

TEKNISKE DATA - WH-SXC09H3E5/UX09HE5
Varmekapasitet, Eurovent : 9,0 kW
COP, Eurovent : 4,74
Yting: +7 ute/35 inne, tilført / avgitt effekt : 1900 / 9000 watt
Yting: +2 ute/35 inne, tilført / avgitt effekt : 2550 / 9000 watt
Yting: -7 ute/35 inne, tilført / avgitt effekt : 3200 / 9000 watt
Yting: -15 ute/35 inne, tilført / avgitt effekt : 3550 / 9000 watt
Energieffektivitetsklasse : A
Lydnivå innedel, min-maks : 30 dB (A)
Lydnivå utedel, maks : 49 dB (A)
Ekspansjonsorgan : Elektronisk styrt ventil, oppvarming til -20 grader
Mål innedel, høgde-bredde-dybde : 892 - 500 - 340 millimeter
Mål utedel, høgde-bredde-dybde : 1340 - 900 - 320 millimeter
Vekt utedel / innedel : 107 kg / 43 kg

TEKNISKE DATA - WH-SXC12H6E5/UX12HE5
Varmekapasitet, Eurovent : 12,0 kW
COP, Eurovent : 4,67
Yting: +7 ute/35 inne, tilført / avgitt effekt : 2570 / 12000 watt
Yting: +2 ute/35 inne, tilført / avgitt effekt : 3530 / 12000 watt
Yting: -7 ute/35 inne, tilført / avgitt effekt : 4450 / 12000 watt
Yting: -15 ute/35 inne, tilført / avgitt effekt : 5000 / 12000 watt
Energieffektivitetsklasse : A
Lydnivå innedel, min-maks : 30 dB (A)
Lydnivå utedel, maks : 50 dB (A)
Ekspansjonsorgan : Elektronisk styrt ventil, oppvarming til -20 grader
Mål innedel, høgde-bredde-dybde : 892 - 500 - 340 millimeter
Mål utedel, høgde-bredde-dybde : 1340 - 900 - 320 millimeter
Vekt utedel / innedel : 107 kg / 43 kg

BEFARING

ENERGI LINKAR


VARMEPUMPE FAKTA

 • Aukar energi 3 til 5 gongar
 • Gjev stabil og god varme
 • Reduserer varmekostnadar
 • Reduserer klimautslepp

TA KONTAKT MED

Brekke Energi og Kraft
Tverrgata 4
6770 NORDFJORDEID

Telefon: 474 17 745
E-Post: beok@online.no

BESTILL BEFARING

BESTILL SERVICE

ENERGIBEREKNING

logo

© 2006 Brekke Energi og Kraft

novap

Panasonic