Brekke Energi og Kraft
"Energi for framtida"
Brekke Energi og Kraft

2Z41TBE - 2 innedelar

MULTI2


INNEKLIMA

 • nanoe-X luftrensesystem *
 • Uavhengig drift av luftrensar eller i kombinasjon med varmedrift
 • Luktfjerningsfunksjon
 • Avtakbart og vaskbart frontpanel

* Meir informasjon om nanoe-X luftrensesystem

ENERGISPARANDE TEKNOLOGI

 • R32 kuldemediuum
 • Integrert wifi styring via APP *
 • Inverterstyrt kompressor
 • Oppvarming ved -25 grader utetemperatur

* APP styring

KOMFORT

 • Stille modus
 • Kraftfull modus
 • Luftavfukting
 • Automatisk vekslingssytem
 • 24-timars AV/PÅ funksjon

SIKKERHEIT

 • Termostat styrt varmekabel under radiator i utedel *
 • Avansert sjølvdiagnose system
 • Varm og kaldstartkontroll
 • Automatisk start etter straumutfall
 • 5 år garanti frå idriftsetting

SPARER MEIR ENN ENKLE MASKINER

 • Betre varmefordeling med fleire innedelar
 • Større varmevekslarareal inne gjev betre driftsøkonomi
 • Maskin med 2 innedelar har 10% lavare forbr. enn 2 enkle maskiner
 • Maskin med 3 innedelar har 30% lavare forbr. enn 3 enkle maskiner
 • NB: Maksimal varmekapasitet vert høgare ved enkle maskiner

TEKNISKE DATA - 2Z41TBE - 2 innedelar

Varmekapasitet, min-nom-maks: 1,1 - 4,6 - 7,0 kW
Straumforbruk, min-nom-maks: 210 - 1030 - 1850 watt
Varmefaktor(COP), min-nom-maks: 3,78 - 4,47 - 5,24
Energieffektivitetsklasse: A
Lydnivå innedel, min-maks: 24 - 40 dB-A
Lydnivå utedel, maks: 47 dB-A
Ekspansjonsorgan: Elektronisk styrt ventil, oppvarming til -20 grader
Mål innedel, høgde-bredde-dybde: 295 - 919 - 195 millimeter
Mål utedel, høyde-bredde-dybde: 622 - 824 - 299 millimeter

Varmeeffekt i forhald til utetemperatur

ENERGI LINKAR


VARMEPUMPE FAKTA

 • Aukar energi 3 til 5 gongar
 • Gjev stabil og god varme
 • Reduserer varmekostnadar
 • Reduserer klimautslepp

TA KONTAKT MED

Brekke Energi og Kraft
Tverrgata 4
6770 NORDFJORDEID

Telefon: 474 17 745
E-Post: beok@online.no

BESTILL BEFARING

BESTILL SERVICE

ENERGIBEREKNING

propartner

logo

© 2006 Brekke Energi og Kraft

novap

Panasonic

Nordic

fgass