Brekke Energi og Kraft
"Energi for framtida"
Brekke Energi og Kraft

Varmeeffekt og utetemperatur

Varmepumper som hentar energi frå lufta ute har ei varmeeffekt som føl utetemperatur. Som ein ser av kurver nedanfor varierer form og varmeeffekt, avgjerande faktorar for varmeleveranse og energieffektivitet frå varmepumpa er lista nedanfor. Som vi ser av opplistinga så er faktorane som bestemmer varmeleveranse og energieffektivitet relatert til sjølve varmepumpe, personen som har varmepumpa og plassering av innedel/utedel.

Luftvarmepumper leverer varme sjølv når temperatur er 30 minusgrader, avgitt effekt ved 30 minusgrader er omkring 30% høgare enn tilført effekt

FAKTORAR SOM BESTEMMER VARMEEFFEKT OG EFFEKTIVITET

 • Innetemperatur/Utetemperatur
 • Varmevekslarareal ute/inne
 • Sirkulert luftmengde ute/inne
 • Reinheit av filter på innsugsside - innedel
 • Reinheit av varmevekslarar - ute/inne
 • Innstilling av utblåsretning inne
 • Plassering av innedel/utedel
 • Regulering av kompressor, kuldemedieekspansjon og viftehastigheit
 • Ekspansjons organ - kapilarrør/elektronisk ekspansjonsventil
 • Akkumulator - ekstra kuldemedie
 • Innstilt temperatur inne - dess høgare dess dårlegare effektivitet *
 • Vær og luftfuktigheit - eit lite tak over utedel kan gjere godt
 • Kompressor sitt straumforbruk ved gitt utetemperatur - varmemengde i forhold til effektivitet
 • Inverterregulering med lavt minimum straumforbruk - gjev færre start/stopp

* Innstilt temperatur inne, dess høgare - dess dårlegare effektivitet

Varmeeffekt


ENERGI LINKAR


VARMEPUMPE FAKTA

 • Aukar energi 3 til 5 gongar
 • Gjev stabil og god varme
 • Reduserer varmekostnadar
 • Reduserer klimautslepp

TA KONTAKT MED

Brekke Energi og Kraft
Tverrgata 4
6770 NORDFJORDEID

Telefon: 474 17 745
E-Post: beok@online.no

BESTILL BEFARING

BESTILL SERVICE

ENERGIBEREKNING

propartner

logo

© 2006 Brekke Energi og Kraft

novap

Panasonic

Nordic