Brekke Energi og Kraft
"Energi for framtida"
Brekke Energi og Kraft

Fukt i anlegg før oppstart!

Dei fleste havari og skadar på luft til luft varmepumper med R410A(kuldemedie) skuldast manglar ved utført arbeid ifm driftsetting av anlegg. Ved utføring av vakuumprosess og påslepp av kuldemedie, kan grunnlaget verte lagt for redusert levetid. Smøreolje(esterolje), som er på nesten alle anlegg med R410A, er ekstremt fuktsugande. Det minste fukt i denne oljen set igang ein prosess som gjer oljen korrosiv. Dette vil redusere anlegget si levetid med mange år. Bilda under viser følgjene av fukt i anlegg før oppstart.

lagerSKADA AKKUMULATOR
lagerSKADA LAGER
ventildekselSKADA VENTILDEKSEL
kompressorsylinderSKADA SYLINDER 1
stempelSKADA STEMPEL
nedresylinderSKADA SYLINDER 2

ENERGI LINKAR


VARMEPUMPE FAKTA

  • Aukar energi 3 til 5 gongar
  • Gjev stabil og god varme
  • Reduserer varmekostnadar
  • Reduserer klimautslepp

TA KONTAKT MED

Brekke Energi og Kraft
Tverrgata 4
6770 NORDFJORDEID

Telefon: 474 17 745
E-Post: beok@online.no

BESTILL BEFARING

BESTILL SERVICE

ENERGIBEREKNING

logo

© 2006 Brekke Energi og Kraft