Brekke Energi og Kraft
"Energi for framtida"
Brekke Energi og Kraft

Innedel lavt plassert i varmedrift

Innedel lavt plassert


Innedel høgt plassert

LAV - KONTRA HØG MONTERING I VARMEMODUS;

  • Straumforbruk: Ned med 15% for å ha same temperatur midt i rom
  • Temperatur: Temperaturskilnad frå golv til tak minkar med 2 grader
  • Trekk/blåst frå innedel: Vert flytta ned til golv og vekk frå nakke
  • Varmefordeling: Betra då ein spelar på lag med fysikk, varme stig
  • Kjøleyting: Vert redusert med 15% for å halde same romtemperatur
  • NB - kjøl: Golv kan skadast ved kjøling, kondensering

ENERGI LINKAR


VARMEPUMPE FAKTA

  • Aukar energi 3 til 5 gongar
  • Gjev stabil og god varme
  • Reduserer varmekostnadar
  • Reduserer klimautslepp

TA KONTAKT MED

Brekke Energi og Kraft
Tverrgata 4
6770 NORDFJORDEID

Telefon: 57 86 11 99
Mobil tlf: 47 41 77 45
E-Post: beok@online.no

BESTILL BEFARING

BESTILL SERVICE

ENERGIBEREKNING

logo

© 2006 Brekke Energi og Kraft