Brekke Energi og Kraft
"Energi for framtida"
Brekke Energi og Kraft

Kraft og straum frå vind

Brekke Energi og Kraft føl med på utviklinga av små vindkraftanlegg for fritidsbruk og hushald. Små vindkraftanlegg utviklar seg og ein ser ei tilpassing mot småhus, nettoppkobling av straum frå vind er spennande.
Sol som energikjelde

Kvifor vindenergi?

vind Eit lite vindkraftanlegg, som utnyttar energimengdene vinden byr på, har så langt vore mest interressant i hyttesamanheng. Etterkvart som teknologien og mogelegheitane tillet det vert løysingar for eineboligar aktuelle. Eit vindanlegg bør i startfasen tilpassast minimum straumforbruk i huset. For vindkraft over ein viss størrelse må det søkjast konsesjon gjennom NVE.

Investeringar

Montering av små vindmøller kostar ein del, 20 - 30 kroner pr. installert watt. Tenkjer ein lansiktig og framtidsretta, kan det være greitt å sjå kva som er mogeleg

Det bles ikkje vind, som ingen har nytte av.

" Sørafrikansk "

Kva skal vektleggast før installasjon?

Plassering er viktig, tre, landskap og bygningar påverkar

 • Storleik
 • Vindforhold
 • Støy
 • Turbintype
 • Minimum forbruk i husstand
 • Batteribank
 • Naboar
 • Elnett tilkopling

KRAFT LINKAR


KRAFT FAKTA

 • Rein energi
 • Reduserer klimautslepp
 • Lett omsetteleg

TA KONTAKT MED

Brekke Energi og Kraft
Tverrgata 4
6770 NORDFJORDEID

Telefon: 474 17 745
E-Post: beok@online.no

logo

© 2006 Brekke Energi og Kraft