Brekke Energi og Kraft
"Energi for framtida"
Brekke Energi og Kraft

Kraft og straum frå sol

Brekke Energi og Kraft føl med på utviklinga av solceller og energifangarar. I dei komande åra vil mange forbrukarar ønskje alternative energiløysingar, direkte nettoppkobling av straum frå sol er spennande.
Vind som energikjelde

Kvifor solenergi?

sol Eit solpanel som utnyttar litt av energimengdene sola leverer har så langt vore mest interressant i hyttesamanheng. Etterkvart som teknologien og mogelegheitane tillet det vert løysingar for eineboligar aktuelle. Eit solcelleanlegg bør i startfasen tilpassast minimum straumforbruk i huset. Tenkjer ein langsiktig og framtidsretta, kan det være greitt å sjå kva som er mogeleg.

Investeringar

Kostnadane er store om ein tenkjer å skulle dekke heile behovet til ei einebolig. Vert anlegget derimot tilpassa minimum straumforbruk i husstanden er investeringane mindre, 60 - 70 kroner pr. installert watt, ikkje behov for batteribank og produsert straum vert brukt direkte. Varming av vatn er eit alternativ med høg effektfaktor, dette krev ein del av varmesystemet for å kunne nytte energien, overskotet vil lett bli stort når varmebehovet er lite.

Bak skyene er himmelen alltid blå.

" Ordtak frå Noreg "

Kva skal vektleggast før installasjon?

Kor mange soltimar kan du rekne med?

  • Plassering
  • Solforhold
  • Størrelse
  • Straum eller varme
  • Minimum straumforbruk
  • Batteribank
  • Elnett tilkopling

KRAFT LINKAR


KRAFT FAKTA

  • Rein energi
  • Reduserer klimautslepp
  • Lett omsetteleg

TA KONTAKT MED

Brekke Energi og Kraft
Tverrgata 4
6770 NORDFJORDEID

Telefon: 474 17 745
E-Post: beok@online.no

logo

© 2006 Brekke Energi og Kraft