Brekke Energi og Kraft
"Energi for framtida"
Brekke Energi og Kraft

Mikrokraftverk - driftsett sept. 2018

Oversikt

TEKNISKE DATA

SYNKRONT ANLEGG - PÅ EIGE NETT
Yting, min-maks: 3 kW - 9 kW
Fallhøgde, netto: 7,3 meter
Vassmengde, min-maks: 80 liter/sekund - 200 liter/sekund
Virkningsgrad, min-maks: 0,74 - 0,76
Automatisert - regulert etter forbruk med lastkontroll
Årlig estimert energiproduksjon: 60.000 kWh

KAN REALISERE SMÅ UTBYGGINGAR

Kan tilpassast fallhøgder frå: 4 til 25 meter
Sugerørhøgde frå: 1,2 meter til 2,9 meter
Generator max effekt frå: 3 kw til 35 kW
Total turbinkostnad asynkront anlegg netto: 400.000,- til 900.000,-
NB: Synkron anlegg - autonom operasjon: Ca. 50% høgare nettokostnad
Leveringstid: 8 månadar frå kontraktsignering

KRAFT LINKAR


KRAFT FAKTA

  • Rein energi
  • Reduserer klimautslepp
  • Lett omsetteleg

TA KONTAKT MED

Brekke Energi og Kraft
Tverrgata 4
6770 NORDFJORDEID

Telefon: 474 17 745
E-Post: beok@online.no

logo

© 2006 Brekke Energi og Kraft