Brekke Energi og Kraft
"Energi for framtida"
Brekke Energi og Kraft

Mikrokraftverk - driftsett okt. 2013

Oversikt

TEKNISKE DATA

ASYNKRONT ANLEGG - KOPLA TIL NETT
Yting, min-maks: 3 kW - 10 kW
Fallhøgde, netto: 6,8 meter
Vassmengde, min-maks: 80 liter/sekund - 220 liter/sekund
Virkningsgrad, min-maks: 0,76 - 0,82
Fullautomatisert - regulert etter fast nivå, Autostopp, Autostart
Årlig snittproduksjon: 66.000 kWh
Produksjon 2013: 18.094 kWh
Produksjon 2014: 58.761 kWh
Produksjon 2015: 75.891 kWh
Produksjon 2016: 70.244 kWh
Produksjon 2017: 76.278 kWh
Produksjon 2018: 60.915 kWh
Produksjon 2019: 67.915 kWh
Produksjon 2020: 78.132 kWh
Produksjon 2021: 42.670 kWh

KAN REALISERE SMÅ UTBYGGINGAR

Kan tilpassast fallhøgder frå: 4 til 25 meter
Sugerørhøgde frå: 1,2 meter til 2,9 meter
Generator max effekt frå: 3 kw til 35 kW
Total turbinkostnad asynkront anlegg netto: 400.000,- til 900.000,-
NB: Synkron anlegg - autonom operasjon: Ca. 50% høgare nettokostnad
Leveringstid: 8 månadar frå kontraktsignering

KRAFT LINKAR


KRAFT FAKTA

  • Rein energi
  • Reduserer klimautslepp
  • Lett omsetteleg

TA KONTAKT MED

Brekke Energi og Kraft
Tverrgata 4
6770 NORDFJORDEID

Telefon: 474 17 745
E-Post: beok@online.no

logo

© 2006 Brekke Energi og Kraft